"

Log in

Kunst en cultuur

kunstencultuurOnze school is een stukje van de wereld, in de wereld. Wij willen kinderen voorbereiden op die wereld waar ze deel vanuit (gaan) maken. Daarbij speelt voor jonge kinderen de schoolomgeving, de woonomgeving en de regio een belangrijke rol. Dit is ook het uitgangspunt voor onze cultuureducatie.

Wij willen de kinderen op jonge leeftijd gevoelig maken voor de eigen culturele omgeving door ze vertrouwd te maken met:

  • Kunst en kunstuitingen
  • Cultureel erfgoed
  • Verschillende media

Wij hebben dit gekoppeld aan onze thema's van Topondernemers en hebben ze "De erfgoed Pareltjes van Hoornaar en omgeving" genoemd.

De bedoeling van dit plan is dat er structureel activiteiten worden aangeboden met betrekking tor het cultureel erfgoed in en rondom Hoornaar. Op dit moment is het plan voor komend jaar gereed en wordt deze ook uitgevoerd.

Kunstmenu:

Wij bieden in een cyclus van 4 jaar kinderen een menu aan van kunst, waarbij zij in totaal met 8 verschillende kunstuitingen kennismaken gedurende hun basisschool periode.

.
volg ons op twitter
volg ons op facebook
Find us on Facebook
Follow Us