"

Log in

Meervoudige intelligenties

Iedereen is knap!

“Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent”

 

Mensen leren op verschillende manieren.
De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen.

 

Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen het begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden.

Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden.

 

Onze leerkrachten maken gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. Bij het aanleren van leerstof worden liedjes gezongen (tafels) of ritmes geklapt (lettergrepen). Men maakt gebruik van blokjes bij rekenen of beeldmateriaal (platen en video) bij de instructie. 
Op die manier worden de meervoudige intelligenties bij kinderen aangesproken.

 

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht. Je bezit ze allemaal, maar vaak zijn slechts enkele van deze intelligenties sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert en ze bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten.
Onlangs is er nog een negende intelligentie aan deze acht intellingenties toegevoegd.
In totaal wordt nu dus bij het lesgeven rekening gehouden met negen intelligenties.

 

Wil je weten hoe jij knap bent?

Doe dan de test op deze site


Beweegknap:

marije-05.jpg

Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben ook de behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. Dit uit zich bijvoorbeeld in toneelspelen, acteren, mime, sport, dans en knutselen.

 

 

 

Beeldknap:

marije-09.jpgAls de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, goed kaart kunnen lezen, perspectief kunnen zien en die kiezen voor een goede layout. Maar het zijn ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat ze het op dat moment zelf beleven.

 

Rekenknap:

marije-01.jpg

Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. Het zijn kinderen die abstract kunnen ordenen en redeneren. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.

 

 

Samenknap:

marije-04.jpg

Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het is een kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door feedback.

 

 

Taalknap:

marije-02.jpg

 Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatiemiddel.

 

 

Muziekknap:

marije-08.jpg

Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritme. Ze horen de structuur, voelen het ritme. Muziek kan ze helpen om teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen ze bij het leren.

 

 

 

Zelfknap:

marije-07.jpg

Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke intrapersoonlijke intelligentie houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken.

 

Natuurknap:

marije-06.jpg

Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren

 

 

 

Filosofeerknap:

marije-03.jpg

Deze kinderen houden zich bezig met de zin van het leven. Ze zijn geïnteresseerd in filosofie en religie. Ze denken over veel dingen na en stellen kritische vragen. Vaak zijn ze geïnteresseerd in het heelal en in kunst.

 

.
volg ons op twitter
volg ons op facebook
Find us on Facebook
Follow Us